ആമുഖം

ശക്തമായ ദേശസാൽകരണം നിലവിലുള്ള ഈ നാട്ടിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ബാങ്ക് ലയനം,തുടർന്നുള്ള സ്വകാര്യവൽകരണം എന്നിവയിലൂടെ ദേശസാല്കൃത ബാങ്കുകളെ കോർപ്പറേറ്റ് കൊള്ളകൾക്കായി തീറെഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർകാരിന്റെ ഈ കുത്സിത നീക്കം തിരിച്ചരിയപ്പെറെന്ടതുണ്ട്,ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുന്ടു.ഈ ഉദ്ധെശത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുല്ലതാണു www.savesbt.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ്.ചിന്തകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വളക്കൂട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ സൈറ്റ് ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.Read more...

Memorandum

JULY 29:UFBU STRIKE

JULY 29: യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് .

JULY 13:AIBEA+AIBOA STRIKE

JULY 13: ആൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെയും (AIBEA )ആൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസർസ് അസോസിയേഷന്റെയും (AIBOA) സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്.

JULY 12 : SSBEA STRIKE

JULY 12 :SSBEA യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അസ്സോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക്.

JUNE 28-SBT ഹെഡ് ഓഫീസ് ധർണ്ണ

JUNE 28:SBT ഹെഡ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ മഹാ ധർണ്ണയും മനുഷ്യ ചങ്ങലയും.

JUNE 25-SAVE SBT FORUM(DISTRICT COMMITTEE)

JUNE25:SAVE SBT ഫോറം ജില്ലാതല കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം.

JUNE 22-AITUC സത്യാഗ്രഹം

JUNE 22:AITUC യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും SBT ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹ ധർണ.

JUNE 15-SAVESBT FORUM(STATE COMMITTEE)

JUNE 15:SAVE SBT -PEOPLE FORUM ത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല രൂപീകരണ സമ്മേളനം യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (UFBU) ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും SBI കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ.

JUNE 12 to 28-BIKE RALLY

JUNE 12-28:AIBEAയുടെ യുവ സഖാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ SAVE SBT ബൈക്ക് റാലി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ.

MAY 20 -SSBEA STRIKE

May 20 SSBEAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസ്സോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്

#SAVE SBT BIKE RALLY Grand finale with Save sbt human chain

Save SBT # Save Associate Banks #Save Mass Banking #Do not merge SBT #Do not close down Associates# Do not kill Public Sector Banking

CUSTOMERS MEMORANDUM TO FINANCE MINISTER

To Sri Arun Jaitley, Union Minister for Finance, Government of India, New Delhi.   Sir,   DO NOT merge SBT: SAVE SBT:   I am deeply concerned and disturbed to hear from the media...

SAVE SBT FROM MERGER: APPEAL FOR INTERVENTION: TO Prof.P J Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha, India.

  22th May 2016   Prof.P J Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha, India.   Respected Sir,   MEMORANDUM: SAVE SBT FROM MERGER: APPEAL FOR INTERVENTION:   We are sure that the sudden and shocking moves to merge...

MEMORANDUM:SAVE SBT FROM MERGER:

  APPEAL FOR INTERVENTION:   We are sure that the sudden and shocking moves to merge away State Bank of Travancore and other four Associate Banks with...

Articles and archives

ll
IMG_20160613_101932111ss
Image01
Image01
Image02
Image03
Image04
Image05
Image06
Image07
Image08
Image09
Image10
Image11
Image12
Image14
Image13
Image15
Image16
Image17
Image18
Image19
Image20
Image21
Image22
Image23
Image24
Image25
Image26
Image01
Image02
Image03
Image04
Image05
Image06
Image07
Image08
Image09
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14
Image15
Image16
Image17

Contact us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message